- INFORMACIÓ -

 

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió extraordinària al Saló de Sessions de l’Ajuntament el proper dia 23 d’octubre de 2019, dimecres, a les 19:00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen .

PUBLICITAT

ORDRE DEL DIA

Designació Membres Meses Electorals per a les eleccions generals del 10 de novembre de 2019.

Aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 4/2019

Aprovació Modificació de Crèdit 21/2019

Aprovació modificació anualitats Pla Edificant.

Vva. de Castellón, 18 d’octubre de 2019

L’Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

- PUBLICITAT -