INFORMACIÓ DE CASTELLÓ NOTÍCIES

 

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió extraordinària al segon pis de l’Edifici l’Obrera el proper dia 20 de juny de 2019, dijous, a les 20:00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació acords organització municipal

2.- Donar compte delegacions regidories

Vva. de Castellón, 18 de juny de 2019.

L’Alcalde-President
Òscar Noguera Alberola

PUBLICITAT

Convocatòria Ple Extraordinari 20 de juny de 2019 amb format pdf

Ajuntament de Castelló

- PUBLICITAT -