- PUBLICITAT -

 

El butlletí de informació de l’Ajuntament de Castelló ‘El Miragall’ publica la següent informació:

S’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) número 220 de data 16 de novembre de 2020, el termini per a presentacions d’instàncies per a Jutge/ssa de Pau titular.

El Termini per a la presentació d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar del següent a la publicació en el BOP. (del 17 de novembre al 7 de desembre de 2020, ambdós inclosos).

Picant ací podeu accedir al model de sol·licitud i publicació de l’edicte publicat al BOP.

Font: – Alcaldia
- PUBLICITAT -