PUBLICITAT

 

Anunci de la Mancomunitat de la Ribera Alta sobre obertura de procediment relatiu a la concessió d’ajudes i subvencions per a l’execució de programes o activitats culturals i/o esportives, corresponent a l’exercici 2020.

Les persones i/o les entitats interessades a presentar projecte/sol·licituds de participació en la convocatòria en el termini de 30 dies naturals, comptadors des de la inserció d’este Anunci al Butlletí Oficial de la Província de València.

Els interessats poden consultar les “Bases de convocatòria de concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre, amb destinació a programes o activitats culturals y esportives”, reguladores de la convocatòria aprovada, a la pàgina web de la Mancomunitat de la Ribera Alta: www.manra.org a la qual figura inserit el text integre, o demanant-ne còpia de les bases a les oficines de la Mancomunitat de la Ribera Alta, al carrer taronger. 116 d’Alzira.

Pots consultar tota la informació picant ací.

- PUBLICITAT -