- PUBLICITAT -

 

La finalitat d’aquestes ajudes és facilitar a menors amb mesures de protecció i menors membres de famílies en situació de vulnerabilitat social o exclusió social l’accés de manera normalitzada a activitats d’oci, esportives i formatives del municipi.

Qui es pot beneficiar d’aquesta ajuda?

Menors de 3 a 17 anys empadronats al municipi que complisquen els següents requisits:

A) Que es troben en acolliment familiar, tant en familia extensa com en familia acollidora.

B) Menors en situació de risc (l’art. 17 de L.O 1/1996,de 15 de Gener, de Protecció Jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la llei d’Enjudiciament Civil.)

C) Menors que pertanyen a unitats de convivència que en el moment de sol·licitud no superen 2 vegades el IPREM.

PUBLICITAT

Qué es subvenciona?

Activitats d’oci, esportives i /o formatives (principalment del poble). (Caldrà un pressupost anual de l’activitat elegida.)

Quina documentació cal i on es pot presentar?

La sol·licitud es pot trobar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament o impresa contactant en Irina (Tècnica del Menor).

La Documentació la trobarem a la sol·licitud.

*La sol·licitud i tota documentació, ha de ser entregada per registre d’entrada de l’Ajuntament (recordeu demanar cita prèvia).

Fins quant es pot presentar la sol·licitud per aquesta ajuda?

El termini per la presentació de la sol·licitud serà des de l’endemà a la publicació i fins al 31 d’octubre de cada any.

Per més informació:

Demana cita amb Irina (Tècnica del menor) Telefonant al 637736985 o envia un correu electrònic a ssmenors@castellosom.com.

Horari de disponibilitat: Dilluns, dijous i divendres de 10h a 14h.

*També podeu consultar les bases reguladores aprovades en acord de Ple de 17 de setembre de 2020. Publicades en el BOPV en el nº193 el 6 d’octubre de 2020. I la convocatòria en el BOPV nº38 de 25 de febrer de 2021 (publicades a la Web de l’Ajuntament).

Irina Mascarós
Tècnica de Menor

- PUBLICITAT -

Comentaris

Introduïu el vostre comentari
Introduïu el vostre nom ací