- IFORMACIÓ -

 

TECG – Sol·licitud de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural (ARRUR) del Pla estatal d’habitatge 2018-2021. Convocatòria 2021.

PUBLICITAT

Objecte del tràmit

Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva per a finançar la realització conjunta d’obres de rehabilitació en edificis i habitatges, incloses els habitatges unifamiliars, d’urbanització o reurbanització d’espais públics i, en el seu cas, d’edificació d’edificis o habitatges en substitució d’edificis o habitatges demolits, dins d’àmbits d’actuació denominats àrea de regeneració i renovació urbana o rural (ARRUR) prèviament delimitats. Aquestes obres es realitzaran amb la finalitat de millorar els teixits residencials, i recuperar funcionalment conjunts històrics, centres urbans, barris degradats i nuclis rurals.

- PUBLICITAT -