- PUBLICITAT -

 

Des de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, competent en matèria d’habitatge, es convocaran pròximament les ajudes de lloguer d’habitatge i ajudes al lloguer dirigides als joves, corresponents a l’exercici 2021.

Per a la tramitació de les ajudes s’establirà un procediment de sol·licitud exclusivament telemàtic mitjançant l’ús de certificat digital o sistema de clau permanent, que permeta contribuir a una menor mobilitat recomanada, una vegada superada la fase corresponent a l’estat d’alarma en el qual ens trobàvem fa poc, per això s’han revisat les bases reguladores, que seran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana breu.

PUBLICITAT

En qualsevol cas, les persones interessades a sol·licitar aquestes ajudes tindran dret a ser assistides en l’ús de mitjans electrònics en les seues relacions amb les Administracions Públiques.

Així mateix, segons disposaran les noves bases reguladores, els Ajuntaments o Mancomunitats podran presentar sol·licituds telemàticament mitjançant certificat digital, en nom de les persones o unitats de convivència interessades que els autoritzen mitjançant el corresponent formulari d’autorització disponible en el mateix tràmit de sol·licitud de l’ajuda.

A fi de facilitar l’accés a aquestes ajudes a la ciutadania resident L’Ajuntament de Castelló col·labora en la fase de la sol·licitud de les ajudes d’aquestes convocatòries, per al que resultaria més eficaç la possibilitat de col·laborar amb les persones sol·licitants en la formulació de la seua sol·licitud mitjançant un certificat digital.

En la guia informativa adjunta s’indiquen diverses maneres de dur a terme aquest procediment: amb certificat de persona física amb una prèvia acreditació que s’adjunta, mitjançant la qual s’autoritza una persona concreta o bé amb un certificat de representant d’entitat, la qual cosa possibilitaria una gestió diligent i eficaç de les sol·licituds.

La informació relativa a aquestes convocatòries estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria http://www.habitatge.gva.es/

- PUBLICITAT -