INFORMACIÓ DE CASTELLÓ NOTÍCIES

 

Ajudes en matèria de comerç de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per al 2020.

L’objecte de les ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes.

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes que exercisquen o vagen a exercir l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons:

– CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.
– IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions:
. Agrupació 64, excepte el grup 646 i l’epígraf 647.5
. Agrupació 65, excepte l’epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.

PUBLICITAT

ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA

Les inversions en equipament per a l’establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la seua integració en una plataforma en línia de comerç electrònic. En aquests casos, es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d’una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l’establiment.

La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l’ajuda serà de fins al 50 % amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant, en cada establiment, i en un període de 3 anys.

Es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L’1 DE GENER DE 2020 FINS AL 30 D’OCTUBRE DE 2020.

El termini de presentació de sol·licituds serà FINS AL dia 31 DE GENER DE 2020.

Mes informació: Piqueu ací

ADL-Agència de Desenvolupament Local

- PUBLICITAT -