- PUBLICITAT -

 

La finalitat de les beques acadèmic-esportives serà ajudar als esportistes d’elit de nivell A i B de la Comunitat Valenciana a sufragar en part les despeses ocasionades pels seus estudis i formació acadèmica, com a incentiu econòmic a la seua formació, en consideració als seus resultats esportius, les exigències en la seua preparació i el fet de representar un model per a la joventut.

Les ajudes estaran contemplades per als esportistes d’elit de nivell A i B que figuren en les Llistes d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana, i tinguen matrícula durant tot el curs acadèmic en un centre d’ensenyament secundari o universitari oficialment reconegut per la conselleria competent en matèria d’educació, cursant ensenyaments de règim general, ensenyaments de règim especial o ensenyament universitari.

Bases Reguladores per a la concessió de beques acadèmic -esportives per a esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana

PUBLICITAT

Convocatòria i impresos

El termini de presentació finalitza el 15 de maig de 2019

Informació del procediment

Resolució de convocatòria

Imprés de sol·licitud

Historial Esportiu

Model de domiciliació bancària

Adjudicació

Publicació en el DOGV – 2019

APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ a un expedient d’ajudes

Ajuntament de Castelló

- PUBLICITAT -