- PUBLICITAT -

 

L’A.F.A. de Vva. de Castellón – Respir convoca els seus socis per a realitzar una assemblea general extraordinària per al pròxim dissabte 1 de febrer de 2020, el lloc serà el 1r pis de la llar dels jubilats de Castelló. En primera convocatòria l’hora serà a les 11.00 h i en segona a les 11.30 h.

PUBLICITAT

Sí sou socis d’AFA-Respir us hi esperem!

Punts a tractar

1- Informació sobre l’estat de l’associació.
2- Obertura de l’activitat al nou local.
3- Quotes mensuals dels usuaris i quotes
anuals de les persones associades.
4- Aprovació de modificació d’estatuts.
5- Precs i preguntes.

Convocatòria de l’associació

AFA-Respir

- PUBLICITAT -