- PUBLICITAT -

 

Dins del món musulmà, l’aigua és considerada el bé més preuat de la natura. El llibre de l’Alcorà fa referència a aquest element com “el principi més important de l’Univers”, ja que,segons diu el llibre sagrat dels musulmans en alguns passatges, “el tron de Déu està en l’aigua en el moment de la creació” i “és anterior a tot i l’origen de la vida”. El que no deixa lloc a dubte és que l’aigua té un valor present a l’imaginari musulmà, ja que és un element fonamental en la concepció del seu paradís.

A la Sultania 2019, la comparsa Almohades vol representar la gran importància de l’aigua al món musulmà. Per això hem dividit la nostra desfilada en dos parts clarament diferenciades.

La primera part tracta de representar l’ús de l’aigua a la natura, concretament a les zones desèrtiques (als pous i oasis). En ella destaquem la seua importància vital, tant per a les tribus nòmades que habitaven el desert com per les famoses caravanes de transport de mercaderies que creuaven aquestes zones, i que depenien d’aquest preuat element per poder arribar al seu destí.

La segona part en canvi tracta sobre l’ús i gestió de l’aigua aplicada al desenvolupament de l’agricultura i la indústria del món musulmà. En ella destaquem com els musulmans, en arribar a les nostres terres, aprofiten les infraestructures d’herència romana i les milloren per abastir d’aigua camps i ciutats. Així aporten noves tecnologies per la captació i conducció de l’aigua (nòries, sínies, assuts, sèquies,…) que permeten la introducció de nous cultius de plantes tropicals i subtropicals, que necessiten del reg per poder sobreviure, i la millora dels cultius tradicionals de secà. Aquestes millores, no sols afavoreixen el món rural, també reactiven la importància de la vida urbana i donen lloc a l’aparició de noves ciutats, on l’abastiment d’aigua es fa servir en tots els àmbits: aljubs públics, banys, mesquites, teneries, alfareries,…

Cal destacar que els musulmans no sols establiren els sistemes de captació i transport de l’aigua, també establiren els sistemes de gestió i distribució, basats en el criteri islàmic i les costums locals que, en molts casos, han arribat fins als nostres dies. Això sí, sempre respectant l’obligació de donar de beure als homes i animals que ho necessiten.

PUBLICITAT

Esperem que gaudiu molt de la nostra desfilada i dels nostres sultans José Antonio i Alicia.

Que Al·là vos guarde

ORDRE DE DESFILADA

- PUBLICITAT -