- INFORMACIÓ -

 

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF), convoca per a l’exercici 2018 subvencions per a corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada, i també destinades a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat per a la realització d’obres o serveis d’interès general.

PUBLICITAT

Els destinataris finals d’aquests programes són les persones desocupades que, havent sigut objecte d’un itinerari personalitzat d’inserció laboral, estiguen inscrites com a demandants d’ocupació als centres SERVEF d’Ocupació de la Generalitat durant almenys 360 dies en un període de 540 dies i també les persones desocupades, d’almenys 30 anys, inscrites com a demandants d’ocupació als centres SERVEF d’Ocupació de la Generalitat.

Els contractes es formalitzaran dins d’aquests programes i tindran una durada d’almenys sis mesos a jornada completa.

El perfil dels candidats seran, una treballadora social, un oficial d’obra, dos peons d’obra (brigada municipal) i una netejadora, tenint en compte les necessitats de l’Ajuntament en aquets moments i serà el centre SERVEF d’Ocupació qui efectuarà la preselecció entre persones desocupades que preferentment no resulten beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació o de rendes vinculades a processos d’inserció laboral.

Ajuntament de Castelló

- PUBLICITAT -