- INFORMACIÓ -

 

Dissabte que ve, 5 de novembre, al col·legi Nostra Senyora de Loreto de València, tindrà lloc el III Encontre Nacional de les Cèl·lules Parroquials d’Evangelització, en la que capellans i laics reflexionaran sobre la manera de transmetre l’Evangeli a la nostra. societat Aquestes Cèl·lules Parroquials d’Evangelització, volen esdevenir un mitjà eficaç per renovar i transformar en missioneres les nostres parròquies. D’aquesta manera, les Cèl·lules Parroquials d’Evangelització volen transmetre i experimentar l’alegria de l’Evangeli a les parròquies, tot esdevenint com una gran comunió cel·lular.

PUBLICITAT

Amb el lema, “Una nova manera de ser parròquia”, aquest encontre començarà el dissabte que ve a les 9,30 del matí amb una pregària, seguida de les presentacions del president internacional, Paul Fenech. A les 10,30 hi haurà la primera ponència, “Conversió pastoral”, per part del capellà Francisco Carrasco. Després d’una breu pausa hi haurà una segona ponència, “Parròquies cel·lulars”, per part de Tote Barrera i Cristy Salcedo.

Sílvia Mulet, Fernando Mañó i Vicent Estalrich, de l’equip promotor de les CPd’E

Abans del dinar hi haurà una estona d’adoració eucarística i a la vesprada, a les 4, tindrà lloc la tercera ponència, “Com implantar el SCPE a la parròquia”, per part d’un representant del Sistema de Cèl·lules Parroquials d’Evangelització. Abans de la cloenda, a les 16,45 se celebrarà una taula rodona amb la participació del rector de l’Alcúdia, Fernando Mañó, de Francisco Carrasco, de Tote Barrera, de Cristy Salcedo y de Pepa Chorro.

El Sistema de Cèl·lules Parroquials d’Evangelització, reconegut pel Pontifici Consell dels Laics el 12 d’abril de 2015, vol “contribuir a la renovació de les parròquies, com a mitjà ideal per fer-les més missioneres, i així poder arribar a les perifèries del nostre món”.

Com va dir el papa Francesc el setembre de 2015, als membres d’aquest moviment, l’objectiu de les Cèl·lules Parroquials d’Evangelització és fer “lío”, i que els seus membres puguen ser “testimonis missioners de l’amor de Déu, en resposta al manament de Jesús: Aneu a tot el món i feu deixebles meus (Mt 28:19)”. El papa Francesc, adreçant-se als membres de les Cèl·lules Parroquials d’Evangelització, els animava a acollir tothom, “sense jutjar ningú”, ja que l’Església és una “casa paterna” oberta a “bons i a roïns”. Cal recordar que al capítol 14 de Sant Joan, Jesús mateix ens diu que “a casa de mon pare hi ha lloc per a tots”. Per això la missió, la identitat i la vocació de l’Església, com ens recordava també el papa Sant Pau VI,és evangelitzar i acollir al seu si tothom.

El Sistema de les Cèl·lules Parroquials d’Evangelització, té el seu origen el 1987, quan D- Piergiorgio Perini cridà 40 fidels a compartir el compromís de transformar la parròquia de Sant Eustorgi, a Milà, en comunitats de fe i de foc per evangelitzar la societat. D’aquesta manera va nàixer la primera comunitat. Aviat l’experiència s’estengué com per contagi a d’altres parròquies. Així a Espanya, la primera Cèl·lula va arribar a la parròquia de la Mare de Déu de Loreto de Xàbia, on hi havia de rector Fernando Mañó, actualment a la parròquia de l’Alcúdia.

Els set objectius de les Cèl·lules Parroquials d’Evangelització són: créixer en intimitat amb el Senyor, compartir Jesús amb els altres, fer un servei a la parròquia, donar i rebre ajuda, preparar els futurs líders créixer en l’amor mutu i aprofundir la fe.

Pel que fa a la vida de les Cèl·lules, es fonamenta en la comunió fraterna, la lloança  i l’adoració, la formació dels deixebles, l’anunci del Crist i el servei als altres.

Tant de bo que aquest III Encontre de les Cèl·lules Parroquials d’Evangelització, siga una oportunitat per encoratjar i reanimar els participants d’aquesta trobada. I també per contagiar l’alegria d’evangelitzar la nostra societat, i així poder portar la Bona Nova del Regne a les perifèries del nostre món. I tant de bo que aquest III Encontre, siga també la força per dinamitzar la nostra fe i per fer més vives, més pasquals i més fraternes les nostres comunitats cristianes.

Josep Miquel Bausset

- PUBLICITAT -