- INFORMACIÓ -

 

Tota persona interessada haurà d’estar inscrita al SERVEF bé com a demandant de treball o bé com a millora de treball.

PUBLICITAT

TITULACIÓ REQUERIDA:

Llicenciat/da o graduat/da en filologia valenciana o catalana.

Llicenciat/da o graduat/da en qualsevol altra filologia a més del títol de mestre de valencià

Contracte anual a jornada completa.

Ajuntament de Castelló

- PUBLICITAT -