- INFORMACIÓ -

 

Cinquena reunió del projecte Erasmus+ ka204 a Castelló

PUBLICITAT

Entre els dies 27, 28, 29 i 30 de juny i l’1 de juliol, es va celebrar a Istanbul la reunió del projecte Erasmus+ ka204 “ Supporting and Enhancing Common humanistic values and basic sufficiencies to refugees on the way of becoming global citizen. Fins a aquesta ciutat es van desplaçar dos representants de l’Ajuntament de Castelló junt altres representants de Turquia, Lituània i Portugal.

El projecte Erasmus+ ka204 a Istanbul du a terme la 5a reunió

El tema principal del projecte es el problema actual dels refugiats a Europa i més en concret a Gaziantep, una ciutat que es troba prop de la frontera amb Síria i que en el últims anys ha augmentat considerablement el nombre de refugiats presents.

Durant aquest dies, es van realitzar diverses reunions que tingueren lloc a la Universitat Tècnica d’Istanbul, dedicades a l’educació en valors. Així mateix, es van discutir els termes relatius a aquest concepte i van incidir sobre els valors personals i universals que han d’estar presents en tota relació entre pobles i cultures.

Els diferents participants van exposar les seues experiències i accions dutes a terme als seus municipis amb l’objectiu de visibilitzar els valors i quina incidència tenen sobre les persones refugiades, incidint sobre la manera d’educar i formar a totes les persones en valors per aconseguir una millor relació entre tothom.

- PUBLICITAT -